Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vi på Sense Talents vill därför här berätta hur vi arbetar med och hanterar dina personuppgifter.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER AV DIG SOM KANDIDAT OCH KONSULT:

I samband med att du söker lediga tjänster eller konsultuppdrag, eller vill finnas med i vårt nätverk genom registrering i vår CV-databas för framtida roller registrerar du dig via vårt rekryteringsverktyg Staffrec (Careerhub). Sense Talents får på så sätt in personlig information om dig och använder sedan uppgifterna i syfte att hjälpa dig i dina framtida karriärval, att finnas tillgänglig för framtida arbetsgivare och tjänster samt för att du ska vara en del av vårt karriär- och/eller konsultnätverk. Sense Talents värnar om din integritet och vi månar om att du ska känna trygghet i att uppgifterna behandlas korrekt. Dina uppgifter presenteras endast för kunder efter att vi har pratat med dig och fått ditt medgivande.

När du söker en tjänst eller ett konsultuppdrag via oss finns dina uppgifter kvar hos oss under 24 månader från det att du sökt en tjänst, därefter frågar vi vid två tillfällen varje år om du önskar vara kvar i vår databas. Det är helt frivilligt och du kan närsomhelst ta bort din profil. Svarar du inte ja till att ligga kvar i databasen efter ovan nämnd period tas dina uppgifter automatiskt bort. De personuppgifter vi behandlar är dels de som du själv lämnar till oss i samband med att du söker en tjänst, t ex namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, intyg/betyg, kön, utbildningsnivå, CV, vissa personliga kommentarer och information du själv skriver in vid ansökan. De personuppgifter vi upprättar om dig består av anteckningar från intervjun, ev resultat från tester du genomfört genom oss i en rekryteringsprocess.

Som konsult via Sense Talents (både som anställd och uthyrd på uppdrag eller underkonsult) arbetar du via vår kunds ledning och ansvar. Sense Talents säkerställer att du som konsult lämnar ett godkännande till att de personuppgifter om dig som kan anses nödvändiga för uppdraget lämnas över till kund. Detta godkännande sker i samband med att du kontrakteras för uppdraget. Kunden är sedan personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar. Skulle konsulten vid arbete åt kunden behandla personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning är Sense Talents inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling och bör av kunden regleras i ett sekretessavtal. Sense Talents får därmed inte tillgång till eller kommer att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden varför det inte uppstår något biträdesförhållande.

KONTAKTPERSON PÅ FÖRETAG

Som kund eller prospect till Sense Talents lagrar vi dina uppgifter i syfte att kunna nå dig under ett uppdrags utförande samt för att kunna bjuda in dig till event och kunskapsträffar eller skicka information kring våra tjänster och aktuella nyheter. De uppgifter som då lagras är namn, kontaktuppgifter och vilket företag man jobbar på. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning.

COOKIES

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

NYHETSBREV OCH MAILUTSKICK

Ibland skickar vi ut nyhetsbrev med nyheter eller information som vi tror att du som användare är intresserad av. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande.

GOOGLE ANALYTICS

Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Om vi använder Google AdWords kan vi genom kod därifrån se vilka länkar som ledde till klick. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

GOOGLE ADWORDS REMARKETING

placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök på en hemsida kan Google visa dig annonser som du kan vara intresserad av. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Läs mer om hur Google använder olika cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv

Läs mer om hur Google Analytics använder insamlad data
https://policies.google.com/privacy?gl=se

HUR VI SKYDDAR UPPGIFTER OCH INFORMATION

  • Vår hemsida har kryptering genom SSL-certifikat.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR

Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.
Senast uppdaterad 22/5 2018.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Om du har frågor kontakta oss på info@sensetalents.se