Our goal is your future

Vi tror på långsiktiga relationer och vet att varje relation bygger på förståelse, lyhördhet och förtroende. Att lyckas i våra leveranser har alltid varit en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Att arbeta med samma kunder flera år senare, är alltid vårt mål.

Nätverk & erfarenhet

Vi har själva arbetat i samma branscher som våra uppdragsgivare och vårt nätverk består av morgondagens stjärnor och talanger. Sense Talents har den specialistkunskap som krävs och vi utmanar gärna dina traditionella processer. Om du vill.

Hjärta & hjärna

Att arbeta strukturerat och göra ordentliga behovsanalyser som vi kan mäta kandidatens kompetenser och egenskaper mot, är en självklarhet för oss. Med tiden har vi dessutom lärt oss vikten av att matcha kandidatens personliga egenskaper med kundens värderingar och långsiktiga mål. Utöver våra generella krav på kvalitet, hållbarhet och resultat adderar vi även mer mjuka värden som lust, entusiasm och passion till våra processer.

Träffsäkra rekryteringar

Vi arbetar professionellt och metodiskt samt förstår kundens verksamhet och affärsutmaningar samt kan koppla den till talangförsörjningen. Självklart ser vi till att ert arbetsgivarvarumärke är attraktivt under hela rekryteringsprocessen. Vi är stolta över alla våra återkommande uppdragsgivare som ger oss förtroendet år efter år.

Dags att se över de framtida behoven?

Vilken typ av kompetens och person är  ditt företag eller organisation i behov av? Eller är du snarare vår nästa kandidat och en framtida stjärna?  Hör av dig och berätta vem du är och vad just du är i behov av.


Rekrytering/Search

Via ett unikt nätverk, egna erfarenheter från våra områden och ett strukturerat searcharbete, hittar vi din nästa nyckelperson.

Hyrlösningar

Är ni i behov av att hitta rätt person under en tidsbegränsad period? Vi hjälper till med specialistkompetens för hel- och deltidsuppdrag.

HR Stöd

Vi samarbetar med branschens mest kompetenta personer. Utifrån en gemensam värdegrund och effektiva metoder hjälper vi er med stöd i era HR-processer. Här tillämpar vi även personlighetstester.

Kontakta oss så hjälper vi dig.